організації

gallery/b1_5

Супровід менеджменту в вирішенні проблем та зустрічі нових "викликів"

Впровадження інновацій чи змін в організації

менеджеру

gallery/b1_3

Імпульси для формування власного стилю керівництва

Що таке СУПЕРВІЗІЯ та КОУЧИНГ ?


Визначення супервізії згідно ÖVS - Австрійської спілки супервізорів /ANSE (міжнародної асоціації нац. спілок)


Супервізія є професійним методом консультування при усіх труднощах у роботі окремих осіб, команд, колективів, груп та організацій. Супервізор допомагає при цьому цілеспрямовано, ефективно та вдало здійснювати свої професійні дії. Метою супервізії є обдумати робочі ситуації в індивідуальній бесіді, в команді чи в групі та допомогти учасникам конструктивно розв’язати, пов’язані з цим проблеми та труднощі, вирішити конфлікти і активно регулювати процеси змін.


Визначення коучингу згідно ÖVS/ANSE


Коучинг є спеціальною формою супервізії, яка в першу чергу скерована на індивідуальну роботу з людьми, які виконують функції керівників/управлінців. (тобто коучем в сенсі ÖVS/ANSE може себе називати той, хто є і супервізором). Коучинг має свої специфічні постановку мети, методику і процедуру. Характерними є тематично спеціалізована підтримка обмеженим числом консультацій, а також допомога в оволодінні певними здатностями шляхом короткотривалих тренінгів.


Коучинг пропонує:

  • Консультування стосовно завдань керівництва і менеджменту;
  • Ідеї та стимули для формування ролі керівника;
  • Вдосконалення власної ‘самоподачі’ (напр. при презентаціях);
  • Підтримка у процесах змін та в кризових ситуаціях;
  • Допомога при індивідуальному плануванні кар’єри;
  • та інше...